header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 6 november 2007

Onderhandelingscomités in het gesubsidieerd onderwijs en de CLB's

Sinds 1995 bestaan er lokale onderhandelingscomités in het gesubsidieerd vrij onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, de zgn. LOC's. Sinds 1998 bestaan er ook onderhandelingscomités op niveau van de scholengemeenschap, de zgn. OCSG's. Voor de COC-leden die in zulk onderhandelingscomité zetelen, heeft COC een handige brochure ontworpen. In deze brochure vind je de regelgeving omtrent de LOC's en de OCSG's, de bevoegdheden van het OCSG, het model van kiesreglement voor het LOC, het model van huishoudelijk reglement voor het LOC en het model van huishoudelijk reglement voor het OCSG.

COC-leden die deze brochure wensen, kunnen hem aanvragen op het volgende e-mailadres:

coc.brussel@acv-csc.be

Zij moeten er wel bij vemelden of zij deze brochure digitaal wensen of "op papier". In dat laatste geval dienen zij ook hun adres door te geven.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.