header

« Terug naar het overzicht

donderdag 9 augustus 2007

Schoolpremie

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid laat weten dat, zoals dat vorig jaar ook het geval was, de personen gerechtigd op kinderbijslag eind augustus een premie voor het nieuwe schooljaar (de zgn. schoolpremie) zullen ontvangen. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar bedraagt deze premie 51 €. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar gaat het om een bedrag van 71,40 €.

Deze premie wordt toegekend voor 1,4 miljoen kinderen om gezinnen te helpen de uitgaven voor het nieuwe schooljaar beter te helpen dragen. Ze komt neer op een bijkomende inspanning van meer dan 88 miljoen euro in het budget van de sociale zekerheid bestemd voor kinderbijslag.

Om deze premie te bekomen moet geen enkele bijzondere formaliteit worden vervuld. Ze wordt automatisch uitbetaald door het kinderbijslagfonds, maar wel als apart bedrag.

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.