header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 10 juli 2007

Middelen voor taak- en functiedifferentiatie

Vandaag werd de omzendbrief  "Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs" gepubliceerd. Deze omzendbrief geeft uitvoering aan de afspraak in CAO VIII om extra middelen voor taak- en functiedifferentiatie te voorzien voor scholen en scholengemeenschappen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
De decretale basis voor de uitvoering van deze cao-bepaling werd gelegd door het decreet van 22 juni 2007 betreffende het onderwijs XVII. 

Deze extra middelen zijn bedoeld om personeelsleden in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs toe te laten andere opdrachten op te nemen buiten hun lesopdracht. De middelen worden m.i.v. 01.09.2007 onder de vorm van een puntenenveloppe toegekend aan de scholengemeenschap of aan de school als deze niet behoort tot een scholengemeenschap.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.