header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 6 juli 2007

Middelen voor taak- en functiedifferentiatie

CAO VIII voorzag voor het secundair onderwijs middelen voor taak- en functiedifferentiatie. Deze middelen zouden toegekend worden met ingang van het schooljaar 2007-2008 en dit onder de vorm van een puntenenveloppe. Voor het gewoon secundair onderwijs zal deze puntenenveloppe enerzijds gekoppeld zijn aan het aantal leerlingen en anderzijds aan het aantal uren-leraar. Voor het buitengewoon secundair onderwijs wordt deze puntenenveloppe alleen berekend op basis van het aantal leerlingen.

Het VVKSO liet vandaag aan haar scholen weten dat de berekeningscoëfficiënten zijn vastgelegd.

Een school voor voltijds gewoon so binnen een scholengemeenschap zou vanaf 2007-2008 per regelmatige leerling 0,02316074 punten genereren en per uur-leraar 0,02364658 punten. De teldatum van het aantal leerlingen is 1 februari van het voorgaande schooljaar.

Voor scholen voor gewoon secundair onderwijs die niet behoren tot een scholengemeenschap is de coëfficiënt per leerling gelijk aan 0,02316074 en de coëfficiënt per uur-leraar 0,01970700.

Buso-scholen genereren 0,07666553 punten per regelmatige leerling en dit ongeacht of zij al dan niet behoren tot een scholengemeenschap.

Het bericht van het VVKSO is echter een beetje voorbarig omdat er nog betwisting bestaat over deze coëfficiënten. Volgens COC is de berekeningswijze van deze coëfficiënten immers gebaseerd op betwistbare gegevens. De overheid heeft akte genomen van de opmerkingen van COC en heeft beloofd ten laatste maandagvoormiddag hierop een antwoord te formuleren. 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.