header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 23 maart 2007

Nieuwe mededelingen van het VVKSO

Tussen 16 en 23 maart verschenen een aantal nieuwe mededelingen van het VVKSO. Afgevaardigden die één of meerdere van deze mededelingen wensen te ontvangen, sturen een mailtje met de referentie van deze mededelingen naar coc.brussel@acv-csc.be.

Tijdelijke aanstelling van bepaalde en doorlopende duur in wervingsambten  (wijziging mededeling 2004-07-05)  

2007-03-20 Aanvragen voor programmaties. Schooljaar 2008-'09. Oprichting van specifieke studierichtingen/specialisatiejaren, van nieuwe studiegebieden en van totaal nieuwe structuuronderdelen 
Voor de eerste programmatieronde 2008-'09 hanteert het VVKSO opnieuw de indieningsdatum van 15 mei 2007. Het onderscheid tussen de interne planningsprocedure en de externe planningsprocedure wordt verduidelijkt.

2007-03-20 Mededeling van programmatie, omvorming, overheveling en afbouw van structuuronderdelen aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)  
Het MED-O.O.P.A.-formulier wordt verwacht op het AgODi vóór 15 mei 2007. Scholengemeenschappen met een goedgekeurd globaal structuurplan sturen tegelijkertijd een fotocopie van het MED-O.O.P.A.-formulier naar het VVKSO t.a.v. Patrick Deboutte.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.