header

« Terug naar het overzicht

zondag 18 maart 2007

Nieuwe mededelingen VVKSO

Tussen 16 februari en 18 maart verschenen er een aantal nieuwe mededelingen van het VVKSO. Afgevaardigden die één of meerdere van deze mededelingen wensen te ontvangen, sturen een mailtje met de referentie van deze mededelingen naar coc.brussel@acv-csc.be.

2007-03-15    M-VVKSO-2007-017: Telefoonnummers VVKSO  

2007-03-14    M-VVKSO-2007-016: Enquête. Meesters-, vak- en dienstpersoneel in de scholen van het katholiek onderwijs 

2007-03-13    M-VVKSO-2007-015: Vergoeding voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik 

2007-03-12    M-VVKSO-2007-014: Codis-verslag d.d. 13 februari 2007

2007-03-09    M-VVKSO-2007-013: Organisatie en begeleiding van de praktijkcomponent in de lerarenopleiding 

2007-03-09    M-VVKSO-2006-067: Visie op mentorschap (wijziging van de mededeling van 2006-05-24)

2007-03-08    M-VVKSO-2005-170: Omstandigheidsverlof voor gesubsidieerde personeelsleden (wijziging van de mededeling van 2005-12-21)

2007-03-07    M-VVKSO-2004-043: Vacantverklaring van betrekkingen in wervingsambten (wijziging van de mededeling van 2004-04-13)

2007-03-01    M-VVKSO-2004-015: Gelijkwaardigheid van buitenlandse getuigschriften en diploma's (wijziging van de mededeling van 2004-02-20)

2007-02-26    M-VVKSO-2007-012: PC 225: Bedienden van de instellingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs: bedrag van de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten van en naar het werk - Bijlage bij het koninklijk besluit van 9 februari 2007 

2007-02-26    M-VVKSO-2007-011: PC 152: Meesters-, vak- en dienstpersoneel: bedrag van de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten van en naar het werk - Bijlage bij het koninklijk besluit van 9 februari 2007

2007-02-21    M-VVKSO-2002-100: Algemene Pedagogische  Reglementering nr. 5. Documenten bij de lesvoorbereiding (wijziging van de mededeling van 2002-08-28)


 
Onze website maakt gebruik van cookies.