header

« Terug naar het overzicht

donderdag 1 april 2010

Ouderschapsverlof

In het Belgisch Staatsblad van 19 maart verscheen het koninklijk besluit dat o.a. het koninklijk besluit van 12.08.1991 betreffende het ouderschapsverlof in het onderwijs wijzigt voor wat betreft de leeftijdsgrens voor het recht op ouderschapsverlof. Deze grens wordt op 12 jaar gebracht en dit met ingang van 1.4.2010. Maar dat betekent nog niet dat personeelsleden van het onderwijs nu ouderschapsverlof kunnen nemen tot als een kind 12 jaar wordt. De federale regering heeft immers alleen bepaald dat er onderbrekingsuitkeringen kunnen uitbetaald worden tot als het kind waarvoor men ouderschapsverlof neemt 12 jaar wordt. Maar het is de Vlaamse Regering die moet bepalen dat er ouderschapsverlof kan genomen worden voor kinderen tot als zij de leeftijd van 12 jaar bereiken. En zulke beslissing heeft de Vlaamse Regering tot op de dag van vandaag nog niet genomen. Op de vraag aan het kabinet Smet of de Vlaamse Regering deze beslissing zal nemen en zo ja, of dat dan met terugwerkende kracht zal gebeuren tot 1 april, hebben wij nog geen antwoord gekregen. Dat betekent dat voorlopig de oude regeling blijft gelden.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.