header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 23 juni 2006

De schoolopdracht: de kwakkels en de essentie

Naar aanleiding van het artikel "Is Vandenbroucke vrouwonvriendelijk" (De Standaard van 22.06.2006), is er ondertussen een hele polemiek ontstaan, niet over de vrouwonvriendelijkheid van Frank Vandenbroucke, maar over de schoolopdracht op zich.

Op het Forum van De Standaard luidt de vraag van de week:
Een leraar doet meer dan lesgeven alleen. Taken zoals toezicht, projecten en administratie worden in een school vaak op basis van vrijwilligheid opgenomen. Zou het niet beter daarin meer structuur te brengen, en de taak van leraar in werkelijke uren uit te drukken, in plaats van in lesuren?

De cao-onderhandelingen die momenteel gevoerd worden, gaan echter niet over de invoering van bijv. een 38-urenweek. De invoering van zulk principe is immers onmogelijk, wegens het niet meetbaar zijn van tal van prestaties (denk bijv. aan de tijd die eenieder besteedt aan voorbereiding en nazorg). Vanuit dat oogpunt is de vraag van De Standaard mooi voor leken, maar totaal zinloos. Wat uiteraard niet betekent, dat er op het Forum geen interessante zaken te lezen zijn … Integendeel!

Als men discuteert over de schoolopdracht, dan moet de discussie in de eerste plaats gaan over de aard van de taken die men aan een leraar kan vragen of opleggen (moeten leraars huisbezoeken afleggen, kunnen leraars verplicht worden ook busbegeleider te zijn, in welke mate moeten leraars leerlingen begeleiden in en buiten hun studie, in welke mate moeten zij hun activiteiten plannen en voorbereiden, moeten zij afwezige collega's vervangen, moeten zij vakantieprestaties leveren, waar situeert zich de nascholing, …). Of meer algemeen gesteld: welke taken zijn inherent verbonden aan het beroep van leraar en kan men deze taken wel oplijsten? Bijkomende vragen zijn of men dit aantal taken ongebreideld kan opdrijven en zo neen, hoe men dan moet vermijden dat dit toch gebeurt? En kan men dit wel vermijden op "nationaal niveau"?
Allemaal zeer boeiende vragen, maar de cao-besprekingen zullen (spoedig) uitmaken of er ook antwoorden op kunnen geformuleerd worden.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.