header

« Terug naar het overzicht

donderdag 22 juni 2006

Is Vandenbroucke vrouwonvriendelijk?

Onder de titel "Is Vandenbroucke vrouwonvriendelijk?" verscheen vandaag in De Standaard een berichtje dat ging over de invoering van de schoolopdracht in het onderwijs. Door de invoering van de schoolopdracht zou het gevaar dreigen dat vrouwen wegtrekken uit het onderwijs. Vrouwen zouden immers kiezen voor het onderwijs omdat ze zo een voltijdse job kunnen combineren met een gezin. Wie voor de klas staat, kan zijn lesvoorbereidingen en ander schoolwerk thuis doen, op een tijdstip dat het beste uitkomt. Los van de vraag of het juist is dat vrouwen omwille van deze redenen voor het onderwijs kiezen en of dit niet eerder een gevolg is van hun keuze dan de oorzaak ervan en los van de vraag of er ter zake een verschil is tussen mannen en vrouwen (kiezen beide geslachten niet omwille van andere motivaties voor een job in het onderwijs), zou de indruk kunnen ontstaan dat inzake de schoolopdracht de kogel door de kerk is. Deze indruk wordt nog versterkt door de verwijzing naar een werkweek van 38 uur.

COC vindt het noodzakelijk om op dit bericht te reageren. De kogel is nog niet door de kerk en hij zal trouwens nog een heel lange weg moeten afleggen vooraleer hij door de kerk zal geraken - als hij er al zal geraken. Op geen enkel ogenblik is er trouwens sprake geweest van een 38-uren week. De discussie over de schoolopdracht is bovendien een discussie die niet gevoerd wordt op basis van vrouwvriendelijke of vrouwonvriendelijke maatregelen. Daarom hebben we aan De Standaard gevraagd om in hun uitgave van morgen volgend bericht te willen opnemen:

"Uit het artikel "Is Vandenbroucke vrouwonvriendelijk?" (DS 22.06.2006) zou de indruk kunnen ontstaan dat de vakbonden het principe van de schoolopdracht vooral afwijzen omwille van het vrouwonvriendelijke karakter ervan. Tijdens de cao-onderhandelingen hebben de vakbonden echter andere, meer essentiële argumenten gehanteerd.
De essentie van die argumenten is volgens COC dat de invoering van de schoolopdracht zoals ze in sommige hoofden tot nu toe geconcipieerd werd, een reële uitbreiding van het takenpakket betekent. Naast de taken die de personeelsleden nu al uitoefenen - en dat is veel meer dan alleen maar lesgeven, behelst reeds meer dan een volledige opdracht en is in feite reeds een schoolopdracht - zouden er nog taken bijkomen. Taken die de minister en de onderwijskoepels nuttig vinden, maar waarvoor de minister geen of onvoldoende middelen veil heeft. Terwijl de vakbonden gaan voor een beperking van het takenpakket, gaat de overheid voor een uitbreiding ervan.

De grote vrees is dan ook niet zozeer dat leraars geen taken meer zullen kunnen uitvoeren wanneer hun dat uitkomt (bv. 's avonds als de kinderen in bed liggen), maar wel dat hun dagtaak nog zal bezig zijn op het moment dat hun wederhelften, man of vrouw, en bij uitbreiding het merendeel der werkenden, al in bed zullen liggen. Niet zozeer de timing van het werk, maar wel de hoeveelheid ervan baart COC de grootste zorgen." 
Onze website maakt gebruik van cookies.