header

« Terug naar het overzicht

maandag 21 november 2005

Botsing met minister Vandenbroucke bijna onvermijdelijk!

De besprekingen rond een nieuwe cao voor het onderwijspersoneel dreigen vast te lopen. De enveloppe die minister Vandenbroucke hiervoor voorziet, blijkt te klein uit te vallen. Vooral de enveloppe voorzien voor maatregelen inzake omkadering en tewerkstelling is veel te klein. Minister Vandenbroucke heeft zich naar eigen zeggen gespiegeld aan de enveloppe die minister Inge Vervotte heeft gekregen voor "haar" cao met de witte sector. Deze enveloppe bedroeg 2 317 euro per FT-personeelslid. Wanneer Frank Vandenboucke zich echt zou gespiegeld hebben aan deze cao, dan zou de enveloppe voor de onderwijs-cao ongeveer 370 miljoen euro moeten bedragen hebben en geen 215 miljoen. Het voorgaande betekent dat de toekomst er niet rooskleurig uitziet en het vrijwel onmogelijk zal zijn om een cao af te sluiten zonder actie. In het novembernummer van Brandpunt wordt uitvoerig op deze problematiek ingegaan. Na een korte terugblik op het verleden wordt aangetoond dat het onderwijspersoneel benadeeld wordt
a) door de niet-toekenning van een marktconform vakantiegeld;
b) als we de stijging van de onderwijslonen vergelijken met de stijging van de lonen van de ambtenaren van de Vlaamse gemeenschap;
c) als we de cao-enveloppen toegekend aan de witte sector vergelijken met de cao-enveloppen toegekend aan het onderwijs.
Er wordt ook aangetoond dat vooral, maar niet uitsluitend, de enveloppe voorzien voor het luik "tewerkstelling" de vergelijking met de witte sector niet kan doorstaan.

Als de cao-enveloppe niet verhoogd wordt, dan zijn cao-besprekingen gedoemd tot mislukken en zijn acties onvermijdelijk.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.