header

« Terug naar het overzicht

maandag 26 september 2005

Eindeloopbaandebat: stand van zaken

Op 23 september jl. vergaderde de Algemene Raad van het ACV en verspreidde volgende persmededeling.

De Raad van het ACV nam akte van de oriëntatienota van de Regering.

Het ACV stelt daarbij vast dat:

- de nieuwe oriëntatienota van de regering duidelijk verschilt van de vroegere nota van de minister van werk;
- de nieuwe oriëntatienota echter op vele belangrijke punten algemeen en onduidelijk blijft. De nota krijgt dan ook een "onvoldoende".

De Algemene Raad wil duidelijkheid van de regering: ofwel biedt de nota ruimte voor onderhandelingen, ofwel houdt de regering een tweede duidelijke nota verborgen, ofwel nemen sommige ministers hun wensen voor regeringswerkelijkheid.

De Algemene Raad geeft het ACV de opdracht om op basis van de 13 breek- en knelpunten zijn standpunten te verdedigen en kracht bij te zetten in de komende onderhandelingen met regering en werkgevers en grondige bijsturingen te bekomen.

De te bespreken thema's (financiering sociale zekerheid, sociale uitkeringen, lastenverlaging, eindeloopbaan) zijn echter zo complex, veelomvattend en hebben zovele gevolgen dat een succesvolle onderhandeling niet mogelijk is binnen een te strak tijdskader.

De Raad geeft het ACV opdracht voorbereidingen te treffen om op korte termijn, liefst met het ABVV, een actieplan te kunnen afkondigen en nu reeds de sensibilisering te beginnen. Na de bespreking met de regering van 27 september volgt een eerste evaluatie.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.