header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 20 mei 2005

Vervangingspool afgeschaft: COC eist ook de afschaffing van de besparingen

Vandaag, vrijdag 20 mei, heeft de Vlaamse regering beslist om met ingang van 1 september eerstkomend de vervangingspool af te schaffen. COC is met deze beslissing absoluut niet gelukkig omdat de vervangingspool tot doel had aan jonge gemotiveerde leerkrachten kansen te geven op de uitbouw van een loopbaan in het onderwijs. Enerzijds kregen zij werkzekerheid voor één schooljaar en konden de scholen op een eenvoudige manier afwezige personeelsleden vervangen, en anderzijds konden deze jonge leerkrachten tijdens de ogenblikken dat zij met geen vervangingen werden belast, ervaring opdoen door samenwerking met meer ervaren leerkrachten.
COC betreurt dat het benuttingspercentage van de poolleden (61%) werd aangegrepen om de pool drastisch te hervormen. Voor dat lage benuttingspercentage waren niet de personeelsleden verantwoordelijk, maar wel de schoolbesturen die alle mogelijkheden aangrepen om toch niet-poolleden aan te stellen en de poolleden te gebruiken als extra werkkracht.

Voorstel van de overheid afgewezen

COC kon zich echter ook niet meer vinden in het voorstel dat de Vlaamse regering deed om de vervangingspool te beperken tot knelpuntenzones en knelpuntberoepen. Dit voorstel reduceerde de vervangingspool dermate dat de vooropgezette doelstellingen niet meer konden bereikt worden. Een pool met maar 1.100 personeelsleden (reductie met meer dan 2.000 eenheden) en dan nog maar werkzaam in een zeer beperkt aantal zones en voor een zeer beperkt aantal ambten (onderwijzer en in zeer beperkte mate kleuteronderwijzer, leraar katholieke godsdienst, Nederlands, Frans en wiskunde) is geen vervangingspool meer.
Komt daar nog bij dat, omwille van de besparingen, deze pool zelfs in de knelpuntberoepen de behoeften op het veld niet zou dekken en dat men zich de vraag kan stellen of een pool alleen maar bestaande uit knelpuntberoepen wel zou kunnen opgevuld worden. Knelpuntberoepen zijn nu eenmaal beroepen waarvoor een tekort op de arbeidsmarkt is.

Pool afgeschaft, besparingen afgeschaft?

Door de pool af te schaffen, bespaart de Vlaamse regering 14,75 miljoen euro. Dit is meer dan wat de besparingen op het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding moeten opleveren. COC eist dan ook dat deze besparingen ongedaan gemaakt worden. Op deze manier creëert de Vlaamse regering immers effectieve en organieke tewerkstelling waar ook de jongeren mee gediend zijn en dit in heel Vlaanderen.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.