header

« Terug naar het overzicht

donderdag 24 juni 2004

Nota van informateur Leterme

Op 23 juni heeft informateur Yves Leterme aan de politieke partijen een nota overhandigd. Deze nota werd opgemaakt als besluit van zijn informatieronde. In deze informatieronde is ook COC gehoord en heeft COC de kans gekregen zijn memorandum toe te lichten. Niettegenstaande deze nota geen "harde" nota is, is hij ook voorzichtig wat de financiële mogelijkheden betreft.

Belangrijk bijvoorbeeld is het ontbreken van elke verwijzing naar af te sluiten CAO's, nochtans een punt dat elke vakbond als prioriteit naar voren had geschoven.
In bijgevoegd pdf-document vindt u de nota van Yves Leterme.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.