header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 8 juni 2004

Geen CAO voor het onderwijspersoneel!

In de pers verschenen er vandaag berichten die laten uitschijnen dat er een CAO zou afgesloten zijn die geldt voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, maar niet voor deze van het gesubsidieerd onderwijs. Dit is juist voor zover het gaat over personeelsleden van de RAGO (Raad voor het Gemeenschapsonderwijs), maar niet juist waar dat het gaat over personeelsleden tewerkgesteld in het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, ... De personeelsleden van de RAGO zijn immers Vlaamse ambtenaren en de betrokken CAO geldt alleen voor de Vlaamse ambtenaren. Personeelsleden tewerkgesteld in het onderwijs zijn geen Vlaamse ambtenaren ...ook niet die van het gemeenschapsonderwijs.

Het is wel merkwaardig dat deze Vlaamse regering voor de verkiezingen nog wel een CAO afsluit voor de Vlaamse ambtenaren, maar geen CAO wou afsluiten voor de personeelsleden van het onderwijs, noch voor die van de welzijnssector. Ze wou de volgende Vlaamse regering immers niet belasten met bijkomende financiële inspanningen ... Vlak voor de verkiezingen tast dit de geloofwaardigheid van de Vlaamse regering weer eens aan.

Ondanks de belofte van minister Vanderpoorten om voor de verkiezingen nog de technische onderhandelingen aan te vatten omtrent het eisencahier voor een zevende Vlaamse onderwijs-CAO, zijn deze besprekingen nog niet aangevat. Ook aandringen helpt niet. Beloften zijn blijkbaar niet veel meer waard.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.