header

« Terug naar het overzicht

zondag 21 december 2003

Herziening uitstapregeling op komst?

Eind vorig schooljaar kondigde minister Vanderpoorten aan dat ze in het najaar met de vakbonden rond tafel zou gaan zitten rond eind heikele punten inzake de nog steeds niet verteerde eenzijdige ingreep van de Vlaamse regering in de uitstapregeling. Dit gebeurde ook en het was de bedoeling deze gesprekken af te ronden voor de kerstvakantie. Deze doelstelling werd niet gehaald. De voornaamste reden hiervoor is dat de kabinetschef van minister Vanderpoorten , die deze gesprekken leidde, juist voor de finale gesprekken ontslag nam als kabinetschef.

De nieuwe kabinetschef vroeg de tijd om zich van dit dossier meester te maken en hij ontving de laatste week voor de kerstvakantie alle vakbonden afzonderlijk. Op basis van deze gesprekken zal hij, samen met minister Vanderpoorten, een voorstel uitwerken en dit voorstel eerst voorleggen aan de Vlaamse regering.

Op deze manier komt hij trouwens tegemoet aan één van de vragen van COC, met name de zekerheid dat de vakbonden niet betrokken zouden worden in politieke spelletjes. Het heeft immers geen zin om met minister Vanderpoorten een akkoord af te sluiten als dit akkoord later niet zou gehonoreerd worden door de Vlaamse regering. Kort na de kerstvakantie worden de gesprekken hervat.

Ter herinnering herhalen we hier de drie vragen van de vakbonden:

  1. het mogelijk maken dat personeelsleden geboren vóór 1.9.47 ook deeltijds kunnen uittreden;
  2. de vermindering van het wachtgeld met 3 % voor degenen die op 58-jarige leeftijd uitstappen, ongedaan maken;
  3. de regeling die op dit ogenblik geldt voor de personeelsleden geboren na 31.8.1947, maar vóór 1.9.52, uitbreiden tot degenen die geboren zijn vóór 1.9.57.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.