header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 19 december 2003

Eisencahier zevende Vlaamse onderwijs-cao

Vandaag, 19 december 2003, heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD, COC, COV en VSOA aan de Vlaamse minister van onderwijs het eisencahier voor een zevende Vlaamse collectieve arbeidsovereenkomst overgemaakt en toegelicht. Door het ondertekenen van de zesde Vlaamse collectieve arbeidsovereenkomst (akkoord van sectorale sociale programmatie voor de jaren 2001 en 2002) maakten de onderwijsvakbonden duidelijk dat zij kozen voor twee soorten maatregelen om het onderwijsberoep aantrekkelijker te maken. Enerzijds voorzag deze overeenkomst immers in een lineaire loonsverhoging en andere specifieke loonmaatregelen, maar anderzijds werden er ook tal van maatregelen genomen om de werkdruk te verminderen. Al deze maatregelen hebben er toe bijgedragen dat het onderwijsberoep niet onaantrekkelijker is geworden.

Het eisencahier voor de zevende Vlaamse onderwijs-CAO zal duidelijk maken dat de onderwijsvakbonden de ingeslagen weg blijven volgen. Zij hopen dan ook dat dit eisencahier de basis kan worden voor een akkoord van sectorale sociale programmatie voor de jaren 2003 en 2004.

U vindt dit eisencahier in de bijgevoegde pdf-file.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.