header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 25 november 2003

Nuluren: duidelijkheid gewenst!

Niettegenstaande in de onderwijswetgeving is voorzien dat nuluren (dit zijn uren die, voor voltijdse personeelsleden, boven de plage-uren zijn gelegen of, voor deeltijdse personeelsleden, boven het aantal uren waarvoor het departement een bezoldiging uitkeert) bezoldigd dienen te worden door de inrichtende macht, worden er in het onderwijs nog tal van nuluren ingericht waarvoor de inrichtende machten geen bezoldiging verleent. Het heet dan steevast dat de personeelsleden zelf vragende partij zijn om deze uren te mogen presteren…

Om zicht te krijgen op dit aantal uren vroeg het departement onderwijs deze gegevens op via de zgn. Jaarlijkse Inlichtingen.

Het VVKSO heeft hierop op 6 november 2003 gereageerd door middel van een brief van de heer Geert Schelstraete aan de directeurs. Deze brief zal wellicht tot gevolg hebben dat tal van directeurs zullen weigeren om deze gegevens bekend te maken.

COC betreurt de houding van het VVKSO en heeft dienaangaande een brief geschreven aan de heer Geert Schelstraete. Deze vindt u in bijgevoegd pdf-document.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.