header

« Terug naar het overzicht

zondag 24 augustus 2003

Omzendbrieven verschenen of aangepast in augustus

In de periode 1 augustus - 24 augustus werden volgende omzendbrieven on line gezet op de website van het departement onderwijs. Sommige ervan zijn nieuw, andere werden aangepast. We beperken ons tot deze die betrekking hebben op het personeel.

Deel BASISONDERWIJS

Hertekening onderwijslandschap
BaO/2003/02 - Mededeling: hertekening onderwijslandschap basisonderwijs (18/04/03)
datum van de aanpassing: 18/08/03
gewijzigd - 4.2.4, 6.2.4 en 6.6.1.9.2: verplichte wedertewerkstelling geschrapt, vrijwillige wedertewerkstelling kan nog. Ook concretisering omzetting lesopdracht van de directeur.

Deel PERSONEEL

Bekwaamheidsbewijzen
Pers/2003/09 - Bekwaamheidsbewijzen buitengewoon secundair onderwijs - nieuw vanaf 1 september 2003 (15/08/03)
datum van de aanpassing: 18/08/03
toegevoegd: actualisering informatie i.v.m. bekwaamheidsbewijzen BSO.

Bekwaamheidsbewijzen
PERS/2003/10 - Mededeling betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen in het gewoon secundair onderwijs en voor de godsdienstleraren en leermeesters godsdienst vanaf 1 september 2003 (15/08/03)
datum van de aanpassing: 18/08/03
toegevoegd: actualisering informatie i.v.m. bekwaamheidsbewijzen voor gewoon sec.ond., voor godsdienstleraren én leermeesters godsdienst.

Bekwaamheidsbewijzen
PERS/2003/11 - Mededeling: Bekwaamheidsbewijzen buitengewoon basisonderwijs - nieuw vanaf 1 september 2003 (18/08/03)
datum van de aanpassing: 18/08/03
toegevoegd: aantal nieuwe bepalingen, o.a. aanpassing definities, terminologie in de bijlagen en specifieke regeling voor leermeester NCZ en internaten.

Godsdienst en niet-confessionele zedenleer

PERS/2003/12 - Aanstellingsvoorwaarden voor de godsdienstleraars en de leraars secundair onderwijs belast met niet-confessionele zedenleer. (13/08/03)
datum van de aanpassing: 18/08/03
toegevoegd: vanaf 1/9/2003 kan aanstelling leraars SO belast met n-c zedenleer slechts OP VOORDRACHT van bevoegde instantie van n-c zedenleer.

Administratieve documenten
PERS/2003/13/PS - Hertekening onderwijslandschap basisonderwijs - Praktische schikkingen personeelsmaterie (11/08/03)
datum van de aanpassing: 11/08/03
toegevoegd: praktische informatie m.b.t. elektronische zendingen voor de nieuwe personeelscategorie beleids- en ondersteunend personeel.

Bezoldiging
PERS/2003/14 (13AC) - Bedrijfsvoorheffing - Toekenning van de vermindering wegens gezinslasten voor gehuwde personeelsleden (22/08/03)
datum van de aanpassing: 22/08/03
toegevoegd: keuzemogelijkheid aan wie de vermindering voor gezinslasten wordt toegekend.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.