header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 26 november 2002

Verkiezingen raad van het gemeenschapsonderwijs

Met de verkiezing van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (RaGO) en de aanstelling van de afgevaardigd bestuurder wordt de laatste stap gezet in de hervorming van het gemeenschapsonderwijs. Meer hierover kon u lezen in Brandpunt nr. 2 pagina 50 tot 52.

De verkiezingen door de leden van de schoolraden en de directies leverden volgend resultaat op:

Werden verkozen door de vertegenwoordigers van de ouders:
Mevr. Germeaux - Lauwers Martine: 548 stemmen
Mevr. Christiaens Sofie: 210 stemmen
Dhr. Abicht Ludo: 196 stemmen
Dhr. Devos Noël: 184 stemmen
De Knop Paul: 143 stemmen
In totaal werden voor deze groep 2396 geldige stemmen uitgebracht.

Werden verkozen door de vertegenwoordigers van het personeel en de directies:
Dhr. Vansweevelt Georges: 515 stemmen
Dhr. Van Gheem François: 367 stemmen
Dhr. Degrendel Fredy: 318 stemmen
Dhr. Giraldo Filip: 145 stemmen
Mevr. Christiaens Sofie: 136 stemmen
In totaal werden voor deze groep 2485 geldige stemmen uitgebracht.

Zoals u kan merken werd Mevr. Christiaens Sofie in beide groepen verkozen. Omdat ze maar één mandaat kan bekleden, zal ze een keuze moeten maken welke groep ze wenst te vertegenwoordigen. Naargelang die keuze zal de eerste opvolger het vrijgekomen mandaat opnemen. Voor de eerste geleding is dat Dhr. Jamart Danny met 143 stemmen en voor de tweede geleding is dat Dhr. Holemans Stan met 127 stemmen.

Sommige verkozenen zijn gezien hun onderwijs of vakbondsverleden zeker geen onbekenden, maar het verheugt ons om vast te stellen dat ook Dhr. Degrendel Fredy, COC-lid en voorzitter van het nationaal sectorcomité basisonderwijs tot de verkozenen behoort en daarenboven niet minder dan 318 stemmen (12,8%) wist te behalen.

Proficiat Fredy


 
Onze website maakt gebruik van cookies.