header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 12 november 2002

Hertekening onderwijslandschap secundair onderwijs: nieuwe voorstellen van minister Vanderpoorten!

In het bijgesloten pdf-document vindt u een nieuwe discussietekst over de hertekening van het onderwijslandschap secundair onderwijs. Minister Vanderpoorten maakte deze tekst op 11 november over aan vakbonden en inrichtende machten. Alhoewel zij in de begeleidende brief schrijft dat zij wenst te beklemtonen dat dit een discussietekst is en deze ook als dusdanig moet beschouwd worden, vertelt zij dat niet met zoveel woorden in de media. Integendeel, de indruk wordt gewekt dat bepaalde beslissingen reeds genomen zijn.

Op woensdag 13 november wordt deze tekst voor de eerste maal besproken met de vakbonden. Binnen COC zal deze tekst besproken worden in het nationaal sectorcomité secundair onderwijs van 27 november. Leden die omtrent deze discussienota bedenkingen hebben, kunnen deze nu reeds overmaken aan coc.jvanderhoeven@acv-csc.be.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.