header

« Terug naar het overzicht

woensdag 23 oktober 2002

Vacantverklaringen tussen 15 oktober en 15 november!!!

Met ingang van 1 september 2002 werden in het gewoon secundair onderwijs de vakken AV Gedragswetenschappen en AV Cultuurwetenschappen ingevoerd. Op dezelfde datum werden ook de vakken TV en PV Sport afgeschaft en vervangen door het vak AV Sport. Deze wijzigingen werden via het septembernummer van Brandpunt toegelicht. De scholen werden van deze wijzigingen op de hoogte gebracht door de omzendbrief van 12 augustus 2002.

Ook op 1 september werd in het buitengewoon secundair onderwijs voor opleidingsvorm 3 een nieuwe opleidingstructuur ingevoerd. Deze invoering ging gepaard met de introductie van nieuwe specialiteiten voor beroepsgerichte vorming en met de afbouw van bestaande specialiteiten. Deze wijziging werd aan de scholen meegedeeld door de omzendbrief van 4 juli 2002.

Zoals afgesproken tijdens de onderhandelingen omtrent deze wijzigingen wordt, om de rechten van de personeelsleden te garanderen met het oog op een eventuele vaste benoeming op 1 januari 2003, een uitzondering op de procedure van vacantverklaring ingevoerd. Deze afwijkende procedure wordt toegelicht door de omzendbrief van 18 oktober 2002.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.