header

« Terug naar het overzicht

woensdag 4 september 2002

Het onderwijsbeleid in Vlaanderen

In de nieuwsbrief dd. 04.09.2002 van Schooldirect werd ingegaan op het onderwijsbeleid van minister Vanderpoorten en werd haar boek "Een bank vooruit" voorgesteld.

In deze nieuwsbrief werd eerst aandacht besteed aan de belangrijkste realisaties die ingaan op 1 september 2002 of in de loop van het schooljaar. De voor het onderwijspersoneel belangrijkste realisatie werd echter niet vermeld, met name de afschaffing van het stelsel TBS55+. Door deze afschaffing ontnam de Vlaamse regering, op initiatief van minister Vanderpoorten, aan het onderwijspersoneel een deel van hun loon. De loonstudie had deze regeling immers opgenomen als deel van het loon en was op basis daarvan tot de vaststelling gekomen dat, algemeen gesproken, de lonen in het onderwijs de vergelijking met de lonen in de privé-sector konden doorstaan.

Daarnaast werd een overzicht gegeven van de punten die minister Vanderpoorten dit schooljaar nog wil realiseren. Het is haar bedoeling deze dossiers af te ronden vóór Pasen 2003 en dit gelet op de verkiezingen van juni 2003.

In haar boek "Een bank vooruit" blikt minister Vanderpoorten terug op de voorbije drie jaar en kijkt ook al naar de toekomst. Zij wenst duidelijk een nieuwe ambtsperiode van vijf jaar. Schooldirect geeft een overzicht van haar voorstellen.

Schooldirect 4 september 2002


 
Onze website maakt gebruik van cookies.