header

« Terug naar het overzicht

maandag 27 april 2009

Uitbetaling syndicale premie

COC ontvangt signalen van vakbondsafgevaardigden en leden die stellen dat ACOD in de scholen verkondigt dat de uitbetaling van de syndicale premie vandaag in het gedrang komt omwille van enerzijds het feit dat de overheid (de huidige federale regering en de vorige) vergeten is een KB op te stellen met de nieuwe bedragen en anderzijds dat vergeten werd de nodige financiële middelen te voorzien.

Laat het duidelijk zijn dat dit bericht niet klopt. De uitbetaling van de syndicale premie komt niet in het gedrang, want de overheid heeft al voorschotten uitgekeerd aan alle vakbonden, dus ook aan ACOD. Ook COC heeft inmiddels voorschotten gekregen en die stellen ons in staat de eerste uitbetaling te doen omstreeks 6 mei. Dat betekent niet dat alle aanvragen die op dat ogenblik binnen zijn, verwerkt zijn. Er verloopt nu eenmaal enige tijd tussen het indienen van het aanvraagformulier en de uitbetaling van de premie. De administratieve verwerking van de aanvraagformulieren vraagt tijd ook al omdat een en ander zorgvuldig moet gebeuren. De controle op de uitbetaling ervan is nu eenmaal, en begrijpelijk, ook streng.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.