header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 13 januari 2012

Nieuwe pensioenregeling

Op 30 december verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen. Deze wet bevat een luik ‘Pensioenen van de overheidssector’. Artikel 85 van deze wet stelt in algemene termen dat de pensioenleeftijd wordt opgetrokken tot 62 jaar en dat het aantal jaren dat vereist is om op deze leeftijd met pensioen te kunnen gaan voortaan 40 jaar bedraagt. Artikel 85 voorziet ook in overgangsmaatregelen die het mogelijk maken om op 60 jaar of 61 jaar met pensioen te gaan. Maar ook artikel 89 is van belang. Dat artikel geeft aan de Koning (lees de Regering) de bevoegdheid om afwijkingen en nadere regels te bepalen inzake de overgang van de leeftijd van 60 naar 62 jaar voor de pensioenstelsels met een lagere pensioennoemer dan 60. De Koning moet dat dan wel doen voor 1 maart 2012. Dat artikel is ook van belang voor het onderwijs omdat het merendeel van de personeelsleden een pensioennoemer heeft die lager is 60 (met name 55).

Artikel 89 heeft wel tot gevolg dat het op dit ogenblik heel moeilijk is om concrete informatie te geven. De PDOS (Pensioendienst voor de Overheidssector) heeft een informatiefolder opgesteld die een aantal maatregelen toelicht. Voorlopig moet iedereen het daarmee stellen.

Ook voor wat de uitstapregeling betreft, is het op dit ogenblik koffiedik kijken. Het staat vast dat deze regeling zal worden herzien want minister Smet heeft ondertussen van de Vlaamse Regering de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat de hieraan verbonden factuur niet verder oploopt. Deze opdracht maakt het noodzakelijk om het stelsel te herzien. COC krijgt hieromtrent op dit ogenblik vele vragen en vooral dan van personeelsleden die weer net opnieuw uit de boot dreigen te vallen. Dat zijn dan de personeelsleden die geboren zijn kort na 31 augustus 1952 (hogescholen) of 31 augustus 1954 (andere onderwijsniveaus). De onderwijsvakbonden hebben aan minister Smet al gevraagd om terdege met deze groep personeelsleden rekening te houden.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.