header

« Terug naar het overzicht

maandag 23 januari 2012

Stakingsformulier

Aan de leden die de volledige vakbondsbijdrage betalen, wordt voor een volledige stakingsdag een stakingsvergoeding van 30 euro uitgekeerd. De leden die een halve bijdrage betalen, ontvan­gen een stakingsver­goeding van 15 euro.

Om recht te hebben op een stakingsvergoeding dient men echter 6 maanden lid te zijn. Na 3 maanden aansluiting hebben stakers recht op de helft en na 1 maand op één vierde van de normale stakingsvergoeding.

Uit het voorgaande volgt dat er geen stakingsvergoeding wordt uitgekeerd aan personeelsleden die geen volledige dag hebben gestaakt.

De stakingsvergoeding wordt uitbetaald op basis van een stakingsformulier (zie bijlage). Dit formulier (een verzamelstaat) dient ondertekend te worden door zowel de vakbondsafgevaardigde van de betrokken instelling als de provinciale vrijgestelde. Bij gebrek aan een vakbondsafgevaardigde kan dit formulier ook rechtstreeks overgemaakt worden aan de provinciale vrijgestelde. In dat geval dient er een bewijs (= kopie betalingsuittreksel) aan toegevoegd te worden waaruit blijkt dat er wel degelijk een hele dag gestaakt werd.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.