header

« Terug naar het overzicht

woensdag 28 maart 2012

Uitstapregeling: stand van zaken

Op 28 februari besliste de Vlaamse Regering dat de uitstapregeling (TBS58+) zou worden afgeschaft, behalve voor de kleuteronderwijzers. De Vlaamse Regering kondigde ook aan dat er hierover onderhandelingen zouden plaatsvinden. Die zijn inmiddels begonnen, maar het zal wellicht niemand verbazen dat dit geen eenvoudige onderhandelingen zijn. Met minister Smet is inmiddels wel al overeengekomen dat de personeelsleden die een aanvraag hadden gedaan om op 1 april uit te treden, ook kunnen uittreden (uiteraard alleen als ze aan de voorwaarden voldoen die hiervoor vereist zijn). Dat betekent dat deze mogelijkeid niet beperkt is gebleven tot de personeelsleden die een aanvraag hadden ingediend voor 27 februari (zoals de Vlaamse Regering op 28 februari had beslist). Ook de personeelsleden die na deze datum nog een aanvraag hebben ingediend, kunnen dus uittreden. De administratie zou deze week de nodige dienstbrieven verstuurd hebben naar de betrokken personeelsleden. Personeelsleden die een aanvraag hadden ingediend maar zo'n dienstbrief niet hebben ontvangen, nemen best contact op met hun school. In ieder geval is het belangrijk om te weten dat zo'n dienstbrief noodzakelijk is. Is deze er niet, dan kan men op 1 april niet uittreden en moet men na de paasvakantie de opdracht opnieuw opnemen. COC-leden kunnen ook contact opnemen met hun provinciaal secretariaat.

Voor het overige geldt nog steeds de beslissing die de Vlaamse Regering op 28 februari heeft genomen. COC heeft er bij de minister inmiddels op aangedrongen vlug duidelijkheid te creëren voor de andere personeelsleden. Volgens COC is het echt wenselijk dat personeelsleden voor 1 mei weten welke overgangsmaatregelen zullen gelden, m.a.w. in welke mate de beslissing van de Vlaamse Regering van 28 februari zal hervormd worden. In het Brandpuntnummer van april zal de beslissing van de Vlaamse Regering verduidelijkt worden. Bij lezing ervan moet men er wel mee rekening houden dat de onderhandelingen tot betere overgangsmaatregelen kunnen leiden.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.