header

« Terug naar het overzicht

donderdag 4 oktober 2012

5 oktober 2012: Dag van de Leraar, een feestdag in mineur

5 oktober 2012: Dag van de Leraar. Een feestdag zou dat moeten zijn, een dag van waardering voor uw werk. Ook vanwege de Vlaamse Regering! Maar dat is verkeerd gedacht. De Vlaamse Regering waardeert u met mooie woorden, maar niet met daden. De meerderheidspartijen CD&V, N-VA en sp.a. trakteren u als blijk van waardering op 1 % loonsverlaging.

Woorden van troost

Minister Smet sprak ondertussen woorden van troost. In de Vlaamse Onderwijsraad zei hij dat hij niet alleen gevochten had voor investeringen in gebouwen, maar ook voor investeringen in personeel en werking. Hij verwees naar de noodzakelijke extra omkadering voor vooral het kleuteronderwijs en de uitbreiding van het professorenkorps met 1 000 eenheden bij de integratie van hoger onderwijs en universiteiten. Dat vraagt, volgens hem, van de rest van de samenleving in tijden van budgettaire schaarste een extra tandje bij van 100 miljoen euro. Maar, zo vervolgde hij, daar staat een veelvoud van nieuwe, bijkomende regeringsinspanningen tegenover. Inspanningen die stuk voor stuk bijdragen tot meer kwaliteit, meer kansen voor onze kinderen om elk met hun bekwaamheden te excelleren, en hierdoor ook tot een directe en expliciete waardering voor de leerkrachten. Minister, die boodschap is aangekomen! Het cadeautje van 1 % loonsverlaging waarop de regering haar personeel trakteert, wordt gecompenseerd door een directe en expliciete waardering van de leerlingen!

Informeren en sensibiliseren

Voor COC kan wat nu gebeurt niet door de beugel. Op zes maanden tijd bedriegt de Vlaamse Regering ons twee keer. In februari met de ‘hervorming’ van de uitstapregeling, nu met een vermindering van het loon. Maar zeggen dat dat niet kán, is één ding. Ervoor zorgen dat het niet zál gebeuren, is iets anders. Dat kunnen wij in Brussel niet alleen. Daarvoor hebben wij uw steun nodig. In de eerste plaats willen wij de personeelsleden informeren en sensibiliseren. In bijlage vindt u alvast twee affiches. Mogen wij u vragen om die zeker op te hangen op een goed zichtbare plaats?
Een inlevering van 1 % loon betekent één gaatje meer in onze broeksriem. Misschien is dat gaatje verteerbaar, want het kost ons ongeveer 500 euro bruto per jaar. Voor velen van ons netto ongeveer de helft. Maar het staat in de sterren geschreven dat het daar niet bij blijft. De economische crisis is nog niet voorbij en de zesde staatshervorming komt eraan. Die hevelt bevoegdheden over van de federale overheid naar de deelstaten, zonder dat die weten welke middelen ze hiervoor van de federale overheid zullen krijgen. In het Vlaams Parlement wordt gezegd dat 70 % van de middelen die federaal vandaag voor die bevoegdheden inzet, met de overheveling meekomen.
Samengevat betekent dit dat de vooruitzichten heel slecht zijn. Als de Vlaamse Regering haar begroting nu al sluitend moet maken door te knippen in de lonen van haar (onderwijs)personeel, laat dat het ergste verwachten voor de toekomst. Als wij vandaag akkoord gaan met 1 procentje minder, dan worden we morgen gewoon uitgekleed.

Vakbondsafgevaardigde, wij rekenen op u!

U kan veel doen.
1. U kan uw collega’s leden en niet-leden informeren over het voornemen van de Vlaamse Regering. Als personeelsleden in het verleden wellicht niet wilden staken vanwege het loonverlies, dan zouden ze nu moeten staken om groter loonverlies te voorkomen.
2. U kan deze brief en de affiches ophangen op het syndicaal prikbord.
3. U kan de standpunten, berichten, persmededelingen van COC (zie www.coc.be) van onze website halen en ze via het elektronisch platform op uw school of centrum verder verspreiden.
4. U kan uw directeur vragen om tijdens de speeltijd of op een ander moment toelichting te mogen geven over wat er op ons afkomt. Om te begrijpen wat 1 % loonvermindering betekent, is niet veel tijd en uitleg nodig. U moet vooral beklemtonen dat het daar niet bij zal blijven. De Vlaamse Regering volgt nu al het voorbeeld van Spanje, Griekenland en Portugal.
5. U kan bij uw collega’s peilen naar de actiebereidheid. Tot welke acties zijn zij bereid? Betoging? Staking? Of realistische alternatieve acties? Zo ja, welke? De resultaten van deze peiling kan u overmaken aan de provinciale vrijgestelden.
6. U kan jongere collega’s aanspreken. De vakbonden komen ook op voor hun lonen en hun werkgelegenheid. Als er gesneden wordt in de omkadering, dan zijn zij de eersten die dat zullen voelen.
7. … [Vul zelf aan en maak uw ideeën kenbaar aan de provinciaal vrijgestelde.]

Beste collega,

Acties voeren is niet eenvoudig. Het resultaat ervan niet zeker, BEHALVE als we er in slagen om samen eensgezind en krachtig op te komen voor onze belangen. Wij gaan ervan uit dat uw loon een essentieel element is van uw arbeidsvoorwaarden. Als u dat ook vindt, dan kunnen u en uw collega’s niet afzijdig blijven. Wij rekenen erop dat u de ordewoorden van uw vakbond zal volgen.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.