header

« Terug naar het overzicht

maandag 22 oktober 2012

Schenk jij een wagen aan de overheid?

Een loonsverlaging met één procent is alsof je op het einde van jouw loopbaan een wagen zou schenken aan de Vlaamse Regering. Niet overtuigd? Lees dan de open brief in bijlage en gebruik de banner zoveel als je maar kan.

De Vlaamse Regering wil haar begroting 2013 in evenwicht wil brengen door één procent te besparen op de ‘loonmassa’ van haar ambtenaren en haar onderwijspersoneel. Daarvoor wil ze liefst een generieke maatregel nemen. Dat is een maatregel die voor iedereen - ambtenaren en onderwijspersoneel - dezelfde is. Welnu, zo is er maar één maatregel en dat is een loonsverlaging met één procent. En niet voor één jaar, maar permanent!


 
Onze website maakt gebruik van cookies.