header

« Terug naar het overzicht

woensdag 10 april 2013

Onderzoek GON en ION

Het onderzoek rond GON en ION werd heel recent vrijgegeven. In bijlage vindt u het eindrapport en de beleidssamenvatting. 

GON staat voor geïntegreerd onderwijs. Het is een samenwerkingsverband tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. De leerling wordt begeleid door een leerkracht of paramedicus uit het buitengewoon onderwijs. Kinderen met een matige of ernstige beperking kunnen een ION (inclusief onderwijs)-begeleiding krijgen. Ze nemen deel aan het school- en klasgebeuren in het gewoon onderwijs. Hierbij krijgen ze een individueel leertraject.

In kader van CAO 9 startte de overheid een onderzoek naar o.a. de arbeidsvoorwaarden GON-begeleiders. De globale problemen (bijvoorbeeld verplaatsingsduur en –kosten, de prestatieregeling …) zouden uiterlijk eind 2011 in kaart gebracht worden en er zou samen met de sociale partners een oplossing uitgewerkt worden tegen 31 december 2012.

Dit onderzoek brengt een actuele situatieschets van GON en ION en brengt volgende aspecten in kaart: profiel van de leerling, profiel van de GON/ION begeleider, geboden ondersteuning, randvoorwaarden en functioneren van de leerling vanuit het perspectief van de directie, de leerkracht, de GON/ION-begeleider en de ouders.  

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.