header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 28 juni 2013

Afschaffing begrafenisvergoeding voor gepensioneerden onaanvaardbaar

De regering heeft beslist om de begrafenisvergoeding die toegekend wordt aan de nabestaanden van een gepensioneerde van de overheidssector die overlijdt, te schrappen. De schrapping maakt deel uit van een pakket besparingen die men de komende weken door het parlement wil jagen. Alle ACV-centrales die personeelsleden in de openbare sector vertegenwoordigen, waaronder dus ook COC, zetten zich hier uitdrukkelijk tegen af omdat de gepensioneerden hier gewoon bedrogen worden. Als de regering haar plannen terzake uitvoert, moeten zij voortaan een bijdrage betalen voor een vergoeding die wordt afgeschaft. Deze besparing raakt aan het inkomen van de gepensioneerde!


 
Onze website maakt gebruik van cookies.