header

« Terug naar het overzicht

donderdag 24 april 2014

Ervaring zij-instromers: nog geen ontwerp van besluit

Vorige week maandag besliste de Vlaamse Regering dat de werkervaring in de privé-sector in aanmerking zou komen voor de geldelijke anciënniteit van de zij-instromers in het onderwijs, maar alleen voor de zij-instromers die op 1 september voor het eerst aan de slag gaan in het onderwijs en voor mensen die er vijf jaar niet meer gewerkt hebben. COC verspreidde onmiddellijk een persmededeling waarin gesteld werd dat die beslissing onaanvaardbaar was omdat ze beperkt was tot het leerplichtonderwijs en het kleuteronderwijs, het administratief personeel werd uitgesloten en de beslissing van de Vlaamse Regering alleen betrekking had op de 'nieuwe personeelsleden'.

Tot op vandaag hebben de sociale partners nog geen ontwerp van besluit ontvangen waarin deze maatregel staat. We veronderstellen dat dat ontwerp van besluit morgen geagendeerd wordt op de vergadering van de Vlaamse Regering zodat het daarna kan onderhandeld worden.

COC ontving aangaande dit thema’s heel veel mails, allemaal van zij-instromers die deze maatregel discriminerend én onrechtvaardig vinden. Net zoals wij schreven in onze persmededeling! We nemen deze mails mee naar de onderhandelingen en zullen daar moeten vaststellen wat de onderhandelingsruimte is. In ieder geval is deze materie wel veel complexer dan de meeste leden veronderstellen.

Dit item kwam gisteren ook aan bod in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Jos De Meyer, CD&V vatte de bespreking samen als volgt:

“Voorzitter, minister, collega’s, vijf fracties hebben het woord gevoerd. Ik heb verschillende elementen gehoord. Geen enkele fractie pleit ervoor dat er 300 miljoen euro moet worden vrijgemaakt voor de zijinstromers.

Minister, ik heb alleen appreciatie gehoord voor de aanmoediging van zijinstromers. Tegelijk zeggen de vijf fracties die tussenkwamen, dat het, zoals het vandaag voorligt, wringt met hun rechtvaardigheidsgevoel en ook dat van de vele briefschrijvers. Ik kan u en de regering alleen maar de raad geven om hierover toch nog eens na te denken, grondig overleg te plegen en uiteindelijk een beslissing te nemen. De vervaldatum is 23 mei.”


 
Onze website maakt gebruik van cookies.