header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 25 juli 2014

Neen aan besparingen in het hoger onderwijs

Het vertrouwen, verbinden, vooruitgaan van de nieuwe Vlaamse regering lijkt als we op de persberichten mogen voortgaan meer op vervreemden, verdelen, vertragen.

In afwachting van een grondige analyse van en een verdere communicatie in de loop van volgende week over het Vlaamse regeerakkoord ziet COC zich verplicht alvast te reageren op de in de kranten aangekondigde besparingen op het hoger onderwijs.

Investeren in  onderwijs

Besparen op onderwijs is sowieso geen goed uitgangspunt. Na de permanente structurele uitholling en chronische onderfinanciering van het hoger onderwijs zou zelfs nog 5 % bovenop bespaard worden. En dat na een zware herstructurering, en na jarenlange bevriezing van de werkingsmiddelen en fors stijgende studentenaantallen. Tegen elke logica in. Totaal onverantwoord.

Met de OESO en de EU pleiten we voor investeringen en we bevestigen ons standpunt over het optrekken van het aandeel van de overheid tot de minimumnorm van 2 % van het BRP.

Engagementen nakomen

De vorige legislaturen zijn naar aanleiding van de integratiebeweging duidelijke engagementen aangegaan door de regeringen en het voltallige parlement (en dus ook door alle betrokken politieke partijen die de nieuwe Vlaamse regering vormgeven). Deel van het engagement was een duidelijke investeringspolitiek in het hoger onderwijs. Weliswaar too little too late, maar toch.

Al deze engagementen wensen we uitgevoerd te zien.

Rationaliseren ja, besparen neen

Er is ruimte voor rationalisatie van het aanbod door betere afspraken en minder concurrentie. Maar de vrijgekomen middelen moeten we aanwenden om kwaliteit te verhogen, om de werkdruk te reduceren, om aanvullende trajecten te organiseren om lacunes in de vooropleiding van studenten aan te vullen en zo het studierendement te verhogen...

Een andere financieringswijze die niet aanzet tot nerveuze concurrentie is daarbij aangewezen.

Handen af van het personeel

We zijn het roerend eens met de rectoren dat niet aan het personeelsbestand kan geraakt worden. We hopen dat dat standpunt in woord en daad ook bekrachtigd wordt door de besturen en algemeen directeuren van de hogescholen.

Er is nood aan meer personeel, niet aan minder.

Rudy Van Renterghem
adjunct-secretaris-generaal COC

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.