header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 16 januari 2015

Verstrenging recht op inschakelingsuitkering: actie ACV-jongeren

Eind december 2014 is het KB in het Belgisch Staatsblad verschenen dat de inschakelingsuitkering voor schoolverlaters jonger dan 21 koppelt aan een kwalificatieplicht. Daarnaast wordt ook de uiterste leeftijd om een inschakelingsuitkering aan te vragen verlaagd van 30 naar 25 jaar. Beide wijzigingen gaan in op 1 september 2015.

ACV Jongeren blijft zich verzetten tegen deze nieuwe regeling. 

Als de huidige regeling niet bijgestuurd wordt, dan komen vanaf 1 september 2015 jongeren met een getuigschrift van het tweede jaar van de derde graad BSO, met een certificaat van het DBSO, een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs en een attest beroepsonderwijs van het BuSO niet meer in aanmerking voor een inschakelingsuitkering. 

ACV Jongeren heeft op woensdag 21 januari een onderhoud met Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits. Om onze eisen kracht bij te zetten, zijn we op zoek naar leerlingen BSO, DBSO en BuSO, maar ook ouders, docenten en trajectbegeleiders om te duiden dat de huidige reglementering een grote groep jongeren negeert en aan de kant schuift. 

Heb jij interesse om onze delegatie te versterken komende woensdag 21 januari 2015 van 10u tot 11u30? Neem dan contact met ACV Jongeren verantwoordelijke Tom Vrijens via 0476 52 76 61 of tom.vrijens@acv-csc.be


 
Onze website maakt gebruik van cookies.