header

« Terug naar het overzicht

zaterdag 24 januari 2015

Advies van de Vlor over de kwalificatievereisten voor het recht op een inschakelingsuitkering

Op 31 december 2014 publiceerde het Belgisch Staatsblad een KB dat een aantal artikelen wijzigt in het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. Het recht op een inschakelingsuitkering voor -21-jarigen zal voortaan worden gekoppeld aan een diploma hoger middelbaar onderwijs (of een gelijkwaardig diploma) of aan de succesvolle afronding van een alternerende opleiding. Daarnaast wordt de leeftijd voor de aanvraag van een inschakelingsuitkering verlaagd van 30 naar 25 jaar.

Wie jonger is dan 21, kan voortaan enkel een uitkering krijgen als hij voldoet aan bepaalde kwalificatievereisten. Jongeren die het onderwijs ongekwalificeerd verlaten, worden op die manier bijkomend gesanctioneerd. Het is veel belangrijker dat de overheid een actief kwalificerend beleid voert dat onderwijs jongeren voorbereidt op de arbeidsmarkt en op maatschappelijke integratie. Dat moet volgens de Vlor dan ook de rode draad zijn in de verschillende onderwijshervormingen die op stapel staan (secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, duaal leren, …). Tegelijk dringt de raad aan op een debat over de toekomst van laag- en ongekwalificeerden in een kenniseconomie.

De Vlor doet een voorstel voor de besprekingen die Kris Peeters en Hilde Crevits eind deze maand zullen voeren om het KB te vertalen naar de Vlaamse kwalificatievereisten voor het recht op een inschakelingsuitkering. De raad vraagt om die niet te beperken tot het diploma hoger middelbaar onderwijs, maar om ook (1) het studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad bso, (2) de certificaten van het dbso en de leertijd, (3) de certificaten van de beroepsgerichte opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, (4) de certificaten van de basiseducatie en (5) de studiebewijzen uit buso opleidingsvormen 2 en 3 op te nemen. De Vlor gaat daarbij uit van de maatschappelijke waarde van deze bestaande kwalificatiebewijzen.

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.