header

« Terug naar het overzicht

donderdag 28 mei 2015

Vakantiegeld gepensioneerden

In onderwijs hebben niet alleen de personeelsleden die nog actief zijn recht op vakantiegeld. Ook een aantal gepensioneerden heeft daar recht op.

Personeelsleden die met terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen zijn, ontvangen nog altijd vakantiegeld vanuit het werkstation.

Om als gepensioneerde recht te hebben op vakantiegeld moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het hangt er van af of je recht hebt op een rustpensioen, een overlevingspensioen of een wezenpensioen.

Rustpensioen
Om recht te hebben op het vakantiegeld zijn de belangrijkste voorwaarden:
-op 1 mei 2015 de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben, dus ten laatste geboren zijn op 1 mei 1955
-voor de maand mei 2015 een effectief bruto rustpensioen ontvangen hebben dat lager is dan 2.171,34 euro en dat niet verminderd wordt omwille van de uitoefening van een eigen beroepsactiviteit

-voor de maand mei 2015 het eigen rustpensioen niet cumuleren met één of meerdere andere pensioenen of met enig ander voordeel waarvan het totale bruto maandbedrag hoger is dan 2.171,34 euro

Overlevingspensioen
Om recht te hebben op het vakantiegeld zijn de belangrijkste voorwaarden:
-niet hertrouwd zijn
-op 1 mei 2015 de leeftijd van 45 jaar bereikt hebben, dus ten laatste geboren zijn op 1 mei 1970
-voor de maand mei 2015 een effectief bruto overlevingspensioen ontvangen hebben dat lager is dan 1.737,07 euro en dat niet verminderd wordt omwille van de uitoefening van een eigen beroepsactiviteit
-voor de maand mei 2015 het overlevingspensioen niet cumuleren met één of meerdere andere pensioenen of met enig ander voordeel waarvan het totale bruto maandbedrag hoger is dan 1.737,07 euro

Als iemand gerechtigd op een overlevingspensioen een door Medex (voorheen de AGD) erkende invaliditeit heeft van ten minste 66% of een kind ten laste heeft dat recht heeft op kinderbijslag, vervalt de leeftijdsvoorwaarde. Deze personen kunnen dus recht hebben op het vakantiegeld, ook al zijn zij jonger dan 45 jaar.

Wezenpensioen
Om recht te hebben op het vakantiegeld zijn de belangrijkste voorwaarden:
-wees zijn van beide of van één van de ouders op voorwaarde dat de nog levende ouder geen recht heeft op het overlevingspensioen
-voor de maand mei 2015 een effectief bruto wezenpensioen ontvangen hebben dat lager is dan 1.737,07 euro en dat niet verminderd wordt omwille van de uitoefening van een eigen beroepsactiviteit
-voor de maand mei 2015 het wezenpensioen niet cumuleren met één of meerdere andere pensioenen of enig ander voordeel waarvan het totale bruto maandbedrag niet hoger is dan 1.737,07 euro

Bedrag
Het vakantiegeld 2015 voor gepensioneerden bedraagt 250,23 euro.
Voor gehuwde gepensioneerden is dit vakantiegeld 333,64 euro als de echtgenoot:
-geen inkomen heeft uit de uitoefening van een beroepsactiviteit dat groter is dan de bedragen die gelden voor de toegelaten beroepsactiviteit voor gepensioneerden (de cumulatiegrenzen)
-geen vervangingsinkomen geniet (invaliditeits-, ziekte-, werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsuitkering…).

Het aanvullend vakantiegeld
Gepensioneerden met recht op het gewoon vakantiegeld en die eveneens een supplement gewaarborgd minimum ontvangen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld. Voor 2015 is deze aanvullende toeslag:
-453,61 euro voor de gerechtigden met gezinslasten die recht hebben een rustpensioen
-378,31 euro voor de andere gerechtigden.

Vermindering van het vakantiegeld
Bij gepensioneerden die ook vakantiegeld of het aanvullend vakantiegeld ontvangen in het kader van een werknemerspensioen (via de Rijksdienst der Pensioenen) wordt dit bedrag afgetrokken van het vakantiegeld of aanvullend vakantiegeld dat betrokkene ontvangt van de Pensioendienst van de Openbare Sector.

Er worden geen sociale inhoudingen of bedrijfsvoorheffing ingehouden op het vakantiegeld voor gepensioneerden.

Het bruto bedrag is dus gelijk aan het nettobedrag.
Het vakantiegeld is wel belastbaar en wordt opgenomen in vak 212 van de pensioenfiche 281.11.

Het totale bedrag van het vakantiegeld en het aanvullend vakantiegeld worden dan beperkt tot het maandelijks pensioenbedrag dat wordt betaald in de loop van de maand mei 2015.
Het vakantiegeld wordt uitbetaald in de loop van de maand mei (meestal eind mei).
Dit gebeurt door de instelling die ook het pensioenbedrag uitbetaalt.
Het vakantiegeld en het aanvullend vakantiegeld moet je niet aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je het automatisch.

Peter Gregorius


 
Onze website maakt gebruik van cookies.