header

« Terug naar het overzicht

donderdag 21 mei 2015

Iedereen 22 uur werken?

Gisteren haalde Lieven Boeve weer het nieuws door opnieuw zijn ballonnetje op te laten dat de prestatienoemers in het secundair onderwijs voor iedereen 22 uur zouden moeten bedragen. De VRT vertaalde dit als volgt ‘Alle leerkrachten middelbaar 22 uur laten werken’.  Door deze titel, maar ook door de krantentitels, werd weer de indruk gecreëerd dat de opdracht van een leraar beperkt is tot zijn uurtjes lesgeven. COC reageerde daarop in de pers.

Door deze wijziging door te voeren, wil Lieven Boeve de besparingen op de werkingsmiddelen en op het personeel die al in voege zijn of die in werking treden op 1 september 2015 eenmalig maken. Het is dus duidelijk dat Lieven Boeve deze maatregel ook wil doorvoeren in een besparingscontext.

COC is het daar niet mee eens en zal het daar nooit mee eens zijn. Dat werd al verduidelijkt in het artikel ‘Kiezen tussen de pest en de cholera’ in het jongste nummer van Brandpunt (deeltje ‘Een kleine historiek’). Ook in Strijdpunt van het aprilnummer van Brandpunt werd deze piste al verworpen en werd aangegeven waarom. Omdat we uit een antwoord op een parlementaire vraag wisten dat minister Crevits het vreemd vond dat de loopbaan van een leraar in contacturen wordt uitgedrukt en omdat we het VSKO eraan wilde herinneren dat er inzake de opdracht van een leraar een cao werd afgesloten die ook door het VSKO werd onderschreven, gaven we ‘Een lesje geschiedenis’ in het maartnummer van Brandpunt.

Alle onderwijsvakbonden hebben minister Crevits gevraagd om de al in september door Lieven Boeve gevraagde opdrachtenverhoging niet door te voeren. Minister Crevits is op deze vraag ingegaan, maar met de uitdrukkelijke eis dat deze piste in het loopbaandebat - maar dan in een veel breder kader - zou besproken worden. De onderwijsvakbonden gaan deze discussie niet uit de weg, maar wensen wel dat ze intellectueel eerlijk wordt gevoerd en zonder voorafnames. De overheid moet dus ook aanvaarden dat de uitkomst van een loopbaandebat kan inhouden dat deze opdrachtverhoging er niet komt. Alleszins moet het zo zijn dat middelen die vrij zouden komen door ingrepen in het personeelsbestand (op welke wijze dan ook), alleen kunnen worden aangewend voor doeleinden die het werk van de personeelsleden werkbaar houden of werkbaarder maken. Pistes die zouden inhouden dat deze middelen ook gebruikt kunnen worden voor uitbreiding van de pedagogische begeleidingsdiensten in het kader van het M-decreet, wijzen wij af.     

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.