header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 5 juni 2015

Persmededeling FCSOD: Regering duwt pensioenmaatregelen blind door

De regering heeft vandaag beslist om de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor het vervroegd pensioen van het personeel in openbare diensten, onderwijs en overheidsbedrijven fel te verstrengen. Ook de verhoging van de wettelijke pensioendatum tot 67 jaar is voor haar blijkbaar niet meer dan een pennentrek.

Van echt inhoudelijk sociaal overleg was er over deze kwestie geen sprake.

De vakbonden hebben weliswaar enkele verzachtende maatregelen bekomen (vnl. voor plus 55-tigers), maar de regeringsmaatregelen brengen mee dat mensen behoorlijk langer moeten blijven werken. Samen met de afschaffing van de diplomabonificatie maakt dit de pensioenmaatregelen van de regering voor het personeel in de openbare sector en het onderwijs onredelijk zwaar.

Personeelsleden die vooraan in de 50 jaar zijn (en dus zeker gewettigde verwachtingen hebben) zien hun vervroegde pensioenleeftijd courant met 5 of 6 jaar uitgesteld. Zij zien het aantal jaren die ze langer moeten werken opeens meer dan verdubbeld.

In de toekomst zal een op twee pas op pensioen kunnen gaan als de de gezonde levensjaren voorbij zijn.

De maatregelen treffen vrouwen des te zwaarder, omdat zij vaak geen volledige loopbaan hebben: tot een kwart van de vrouwen zal verplicht zijn om tot de wettelijke pensioenleeftijd te blijven werken, d.w.z. in de toekomst tot 67 jaar. Dit soort maatregelen zomaar doordrukken is fel overdreven.

FCSOD klaagt aan dat het overheidspersoneel meermaals en veel zwaarder wordt getroffen door de pensioenmaatregelen: eerst door de afschaffing van de diplomabonificatie, nu door het optrekken van de voorwaarden voor het (vervroegd) pensioen, in de toekomst door de dreigende ingrepen in de tantièmes en nog meer.

FCSOD meent dat er meer rekening moet worden gehouden met gewettigde en redelijke verwachtingen van personeelsleden op basis van opgebouwde rechten. Het regeerakkoord voorziet immers in de vrijwaring van verworven rechten.

Ook is er geen enkele reden om nu holder de bolder de wettelijke pensioenleeftijd in 2025 en 2030 te bepalen, volledig los van de werkzaamheden van de nationale pensioencommissie (NPC). Hetzelfde geldt wat de overlevingspensioenen aangaat.

Op de interprofessionele actie van 15 juni zullen we ons blijvend verzet tegen de maatregelen duidelijk maken.

FCSOD groepeert de ACV-centrales voor de openbare diensten, overheidsbedrijven en onderwijs. Dit zijn:

-          ACV-Openbare Diensten

-          ACV-Transcom

-          COC – Christelijke Onderwijscentrale

-          COV – Christen Onderwijzersverbond

-          CSC-Enseignement

 

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.