header

« Terug naar het overzicht

maandag 9 mei 2016

Stakingsaanzeggingen

Op 24 mei is er een interprofessionele manifestatie en op 31 mei een manifestatie van het personeel van het onderwijs samen met de openbare diensten. In de week van 23 mei houden de vakbondsafgevaardigden informatievergaderingen voor het personeel. Deze informatievergaderingen gebeuren normaal gezien buiten de lesuren, maar als er personeelsleden zijn die op dat ogenblik een opdracht hebben, dan hebben die de mogelijkheid om - als het niet anders kan -  een uur te staken. De nodige stakingsaanzeggingen werden inmiddels overgemaakt aan degenen die ze horen te ontvangen. Je kan ze lezen in bjilage.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.