header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 30 augustus 2016

COC wijst flexibiliteit in opdracht van leraars af

COC wijst de denkpiste die vandaag door de koepels van inrichtende machten werd gelanceerd en die inhoudt dat de lesopdracht van een leraar flexibel door ieder schoolbestuur kan worden vastgelegd, resoluut af.

COC herinnert de koepels van inrichtende machten eraan dat in cao VIII - die in 2006 ook door hen voor akkoord werd ondertekend - de prestatieregeling van de personeelsleden werd vastgelegd. De piste van de flexibiliteit die vandaag opnieuw wordt gelanceerd, werd ook daar met hen besproken en onrealiseerbaar geacht. COC vindt het onaanvaardbaar dat de koepels van inrichtende machten zich deze, ook door hen ondertekende cao, niet meer herinneren. 

Directeurs geen vragende partij

Tijdens de onderhandelingen over cao VIII bleek ook dat de directeurs hiervoor zelf geen vragende partij zijn. Geen enkele directeur is immers in staat om op een objectieve manier de zwaarte van iedere lesopdracht vast te leggen.  Daarom werd in 2006 ook in het secundair onderwijs reeds de schoolopdracht ingevoerd. De schoolopdracht van een leraar bestaat uit zijn eigenlijke lesopdracht en alles wat daarmee samenhangt én uit instellingsgebonden opdrachten. Iedere directeur kan door middel van die instellingsgebonden opdrachten er zorg voor dragen dat ieder personeelslid een even zware schoolopdracht heeft.

De 38-uren week

COC vindt het ook hypocriet van de koepels dat zij nu stellen dat de 38-urenweek het middel bij uitstek is om duidelijk te maken dat leraren meer doen dan lesgeven. Dat was immers ook het doel van cao VIII. Wat daar werd afgesproken, moest de buitenwereld laten zien dat de opdracht van een leraar meer is dan lesgeven. Door leraren meer les te laten geven, maakt men trouwens juist niet duidelijk dat de opdracht van een leraar méér is dan lesgeven! De koepels van inrichtende machten gebruiken dus valse argumenten om hun doel - meer flexibiliteit - te bereiken.

Opdracht begrenzen

COC heeft steeds gesteld dat de opdracht van een leraar bespreekbaar is in het loopbaandebat. Studies hebben uitgewezen dat leraars gemiddeld meer dan 40 uur per week presteren. In het loopbaandebat moet dan eerder werk gemaakt worden van maatregelen die een halt toeroepen aan de steeds toenemende opdracht van een leraar dan van maatregelen die de flexibiliteit verhogen en die zo de zwaarte van de opdracht doen toenemen. COC wil deelnemen aan een debat over de opdracht van de leraar, maar het doel daarvan moet zijn een afdwingbare begrenzing. 

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.