header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 18 augustus 2017

Voorontwerpen hervorming leerlingenbegeleiding, modernisering SO, graduaatsopleidingen en financieringsdecreet VO goedgekeurd

Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering vier voorontwerpen van decreet goed: het decreet over de hervorming van de leerlingenbegeleiding, de modernisering SO, de graduaatsopleidingen en het financieringsdecreet voor het volwassenenonderwijs.

Er wordt nu eerst advies gevraagd aan de VLOR en vervolgens starten de officiële onderhandelingen.

De teksten (decreet en memorie van toelichting) lees je hier.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.