header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 1 december 2017

COC is tevreden met het uitstel van de modernisering Secundair Onderwijs

COC stelt vast dat het gezond verstand toch heeft gezegevierd. Minister van Onderwijs, Hilde Crevits, en haar collega’s van de Vlaamse Regering hebben eindelijk ingezien dat de invoering van de modernisering van het secundair onderwijs best uitgesteld wordt. Deze vraag was al langer gesteld door de sociale partners. Er ontbraken immers voor scholen, directies en leraars te veel onontbeerlijke elementen om deze modernisering ordentelijk in te laten gaan. Zo zijn er nog altijd geen eindtermen en dus ook geen leerplannen. De concrete gevolgen van deze hervorming voor het personeel moeten ook nog in kaart gebracht worden. Maar dat kan uiteraard pas wanneer die leerplannen en lessentabellen bekend zijn. Ook de gesprekken in het veld over de bijsturingen van het studieaanbod in de scholen en scholengemeenschappen naar aanleiding van de matrix met het nieuwe studieaanbod, moeten nog van start gaan. Het is niet meer dan logisch dat ook een ander dossier dat nauw samenhangt met de modernisering van het secundair onderwijs, met name het duaal leren, een jaar respijt krijgt. Dat biedt aan de Vlaamse Regering nog de kans om tegemoet te komen aan een aantal fundamentele bedenkingen die COC geuit heeft bij duaal leren.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.