header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 15 januari 2019

Infoavond modernisering secundair onderwijs

AAN DE COC-LEDEN VAN HET GEWOON EN BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

Beste COC-lid

Op 1 september 2019 wordt het startschot gegeven voor de modernisering van het secundair onderwijs met een fundamentele wijziging van schoolorganisatie, studieaanbod en leerinhouden. Scholen kunnen domeinschool of campusschool worden zodat ze eventueel programmatievoordelen hebben, een matrix reorganiseert het vernieuwde studieaanbod en er komen nieuwe lessentabellen. Maar tegelijk zullen ook de leerinhouden wijzigen met de invoering van nieuwe eindtermen, curriculumdossiers, leerplannen en methodes. De hele vernieuwingsoperatie zal zeven schooljaren in beslag nemen.

Ook al vangt de modernisering in eerste instantie in de eerste graad aan, ze zal nu al heel wat in beweging zetten want het totale schoolplaatje wordt vandaag gemaakt. De modernisering van het SO heeft niet alleen een grote impact op de schoolorganisatie maar ook op het dagelijks werk van elke leraar. Er zullen wijzigingen zijn in studierichtingen, lessentabellen, leerplannen en lesopdrachten. En de hervorming eindigt niet na de eerste graad. Integendeel, ook de tweede en derde graad en de zevende jaren wijzigen grondig. Bovendien zal de nieuwe organisatie van de eerste graad in veel scholen afgestemd worden op de tweede en derde graad. Het is duidelijk dat iedereen die lesgeeft in het SO vandaag al betrokken partij is.

Omdat 1 september 2019 niet ver meer weg is en de voorbereidingen in de scholen nu gebeuren, organiseert COC een infoavond voor alle geïnteresseerde COC-leden van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Jullie moeten namelijk goed voorbereid zijn op deze veranderingen die op scholen en personeelsleden afkomen. Deze materie moet in de bevoegde onderhandelingsorganen grondig en tot in de details aan bod komen. En visieontwikkeling zal wellicht ook gebeuren in pedagogische raden, lerarenraden, vakgroepen…  Aan de hand van een concrete checklist die we zullen toelichten, zullen we jullie voorbereiden om de juiste vragen te stellen, te reflecteren, de juiste opmerkingen te maken en goed te kunnen onderhandelen. Daarbij ligt de focus zowel op onderwijs- en schoolvisie als op de concrete arbeidsomstandigheden van leraars.

Op woensdag 21 november mochten we al heel wat geïnteresseerden ontvangen in Antwerpen. Wegens de opkomst toen en een grote vraag vanuit andere regio’s in Vlaanderen bieden we nu twee extra avonden aan. We voorzien voor West- en Oost-Vlaanderen een vorming in Gent en voor Vlaams-Brabant en Limburg een vorming in Sint-Truiden.

  • Maandagavond 28 januari om 19u (onthaal vanaf 18u30) in VAC Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent.
    (Aan station Gent-Sint-Pieters, toegang via hellend vlak)
  • Donderdagavond 7 februari om 19u (onthaal vanaf 18u30) in Stadion/Businesscenter Stayen, Tiensesteenweg 168, 3800 Sint-Truiden.
    (11 minuten stappen van Station Sint-Truiden)

Het einduur is telkens voorzien rond 21u.

 

Inschrijven kan tot 20 januari via deze linken:

Voor Gent 28/01/2019

Voor Sint-Truiden 7/02/2019

 

Filip Vandenberghe, nationaal secretaris SO

Koen Wils, adjunct-secretaris-generaal

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.