header

Dit schooljaar

dinsdag 14 november 2017

Start onderhandelingen nieuwe Vlaamse onderwijs-cao (2015-2019)

Vandaag is het startschot gegeven voor de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao. De onderwijsvakbonden zetten prioritair in op een verhoogde koopkracht voor alle personeelsleden. Een aantrekkelijkere verloning is een eerste stap in de broodnodige herwaardering van het...

Start onderhandelingen nieuwe Vlaamse onderwijs-cao (2015-2019)

vrijdag 27 oktober 2017

Nationaal pensioencomité legt basis voor finale onderhandelingen over zware beroepen in overheidssector en onderwijs

Het secretariaat van het Nationaal Pensioencomité (NPC) heeft gisteren, donderdag 27 oktober, een aantal oriëntaties voorgesteld die de basis zullen vormen voor verdere onderhandelingen over zware beroepen in de openbare sector. Dit moeilijke dossier is zeker nog niet afgerond. Maar...

Nationaal pensioencomité legt basis voor finale onderhandelingen over zware beroepen in overheidssector en onderwijs

donderdag 26 oktober 2017

Beslissing over eindtermen: COC pleit voor behoud niveau en expertise

De Vlaamse Regering heeft vanmiddag blijkbaar een beslissing genomen inzake de eindtermen. Blijkbaar, want ook COC moest deze beslissing via de media vernemen. Dat is niet alleen betreurenswaardig, het toont ook weinig respect voor de man en vrouw in de klas die als laatsten vernemen wat zij...

Beslissing over eindtermen: COC pleit voor behoud niveau en expertise

vrijdag 6 oktober 2017

Bijna 200 euro per maand minder voor personeelsleden basiseducatie

Op 1 januari 2018 krijgen de personeelsleden van de Basiseducatie in het Nederlandstalige onderwijs hun onderwijsstatuut. Zo nemen zij eindelijk een volwaardige plaats in naast hun andere onderwijscollega’s en kunnen zij binnen het statuut ook een overheidspensioen verkrijgen. Een nieuwe...

Bijna 200 euro per maand minder voor personeelsleden basiseducatie

vrijdag 22 september 2017

Persmededeling FCSOD: ACV Openbaar kiest voor overleg

In de gegeven omstandigheden beschouwt ACV Openbare sector de staking omtrent de problematiek van de vaste benoeming die de socialistische overheidsvakbond heeft aangekondigd op 10 oktober als voorbarig en onnodig. We sluiten ons dus niet aan bij die algemene stakingsoproep.  ACV...

Persmededeling FCSOD: ACV Openbaar kiest voor overleg

< Previous Next >
 
Onze website maakt gebruik van cookies.