header

Vorige schooljaren

maandag 22 maart 2004

Sociale vooruitgang in te kleine stapjes

ABVV en ACV hebben kennis genomen van de beslissingen van de bijzondere ministerraad in Raversijde (20 en 21 maart). Wij danken alle manifestanten die zaterdag door hun sterke en overtalrijke aanwezigheid de regeringsbeslissingen zeker ten goede hebben beïnvloed. Wij hebben sterk...

Sociale vooruitgang in te kleine stapjes

vrijdag 19 maart 2004

Volwassenenonderwijs is woedend!

Het volwassenenonderwijs dreigt zwaar getroffen te worden door de besparingen die de overheid wil doorvoeren. Vooral de heersende onduidelijkheid over de beschikbare middelen is tergend. Dit kan de sector niet pikken! Alle onderwijsvakbonden, de koepels, het Gemeenschapsonderwijs én de...

Volwassenenonderwijs is woedend!

donderdag 18 maart 2004

Blijf af van ons pensioen!

De ACV-centrales aangesloten bij de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten (CCOD - ACV-Transcom - COC & COV), in vergadering bijeen op 16 maart 2004, hebben de stand van zaken gemaakt over de algemene syndicale actualiteit in de openbare sector. Zij protesteren tegen...

Blijf af van ons pensioen!

maandag 15 maart 2004

Neen tegen afschaffen van vaste benoeming

COC, de Christelijke Onderwijscentrale die met 40.000 leden de grootste onderwijsvakbond van Vlaanderen is, wenst krachtig te reageren tegen het voorstel van Spirit om de vaste benoeming in het onderwijs af te schaffen. Wat de loopbaanontwikkeling betreft, haalt Spirit zijn spirit gewoon uit de...

Neen tegen afschaffen van vaste benoeming

donderdag 4 maart 2004

Op straat of aan tafel?

Op straat of aan tafel? Het gemeenschappelijk vakbondsfront Onderwijs heeft op 19 december 2003 haar eisencahier voor een zevende Vlaamse collectieve arbeidsovereenkomst aan minister Marleen Vanderpoorten overhandigd. Zij beloofde toen de gesprekken hieromtrent op te starten in januari 2004. De...

Op straat of aan tafel?

 
Onze website maakt gebruik van cookies.