header

Vorige schooljaren

woensdag 24 oktober 2007

COC en ACV-Openbare diensten niet akkoord met ontwerp van decreet financiering hoger onderwijs

COC en ACV-Openbare diensten gaan uitdrukkelijk niet akkoord met het voorontwerp van decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen. Hoewel dit ontwerp belangrijke verbeteringen bevat ten aanzien van de huidige financiering en ten aanzien...

COC en ACV-Openbare diensten niet akkoord met ontwerp van decreet financiering hoger onderwijs

woensdag 24 oktober 2007

Hoger kunstonderwijs start petitie-actie

COC start, gesteund door ACOD en VSOA, met een petitie-actie voor het noodlijdende Hoger Kunstonderwijs. Daarin vragen wij een hoorzitting in het Vlaams Parlement over een fundamentele aanpassing van de financiering van het hoger kunstonderwijs om kwaliteitsvolle opleidingen mogelijk te maken...

Hoger kunstonderwijs start petitie-actie

maandag 8 oktober 2007

Zorgen om leerzorg

Zorgen om Leerzorg   Op 30 maart jl. deelde minister Frank Vandenbroucke aan de pers mee dat de Vlaamse Regering na 10 jaar discussie een politiek akkoord had bereikt over wat hij noemde "de hervorming van de zorg voor leerlingen met een beperking". Dat akkoord was vervat in zijn conceptnota...

Zorgen om leerzorg

woensdag 5 september 2007

Start onderhandelingen nieuwe financiering hoger onderwijs

Op 4 september startten de onderhandelingen over het voorontwerp van decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen. Namens het personeel van de hogescholen zal COC tijdens die onderhandelingen o.a. wijzen op de gebrekkige financiering en...

Start onderhandelingen nieuwe financiering hoger onderwijs

zaterdag 1 september 2007

Start schooljaar: sociale vrede, maar hoelang nog?

COC bracht, samen met zustercentrale het COV, bij de start van het nieuwe schooljaar enkele belangrijke bekommernissen en aandachtspunten naar voren in een persmededeling. Daarbij belichtten wij o.a. de uitvoering van de cao's, het dossier Leerzorg, de financiering van het onderwijs, de...

Start schooljaar: sociale vrede, maar hoelang nog?

1 2 Next >
 
Onze website maakt gebruik van cookies.