header

Vorige schooljaren

dinsdag 25 maart 2014

Leergebied Wereldoriëntatie

De Vlaamse regeringspartijen willen in de basisschool het leergebied wereldoriëntatie schrappen en in twee delen opsplitsen: een vak ‘Wetenschappen en techniek’ en een vak ‘Mens en maatschappij’. De maatregel is opgenomen in het ‘Ontwerp van decreet betreffende...

Leergebied Wereldoriëntatie

dinsdag 11 maart 2014

Het Vlaams Parlement blijft in gebreke

Morgen zal een vakbondsdelegatie aanwezig zijn bij de bespreking van het zogenaamde M-decreet in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. De onderwijsvakbonden zijn ervan overtuigd dat dit decreet goed onderwijs voor al onze kinderen op de helling zet omdat de overheid in gebreke...

Het Vlaams Parlement blijft in gebreke

donderdag 6 februari 2014

Sociale vrede in gevaar

Vandaag besprak de Commissie Onderwijs en Vorming van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In tegenstelling tot wat eerst vooropgesteld was, werd het ontwerp van decreet toch nog niet goedgekeurd. Volgende week...

Sociale vrede in gevaar

donderdag 30 januari 2014

Persmededeling: Besparingen openbare sector terugschroeven

Vandaag verklaarde minister Muyters dat Vlaanderen het boekjaar 2013 afsluit met een overschot van 174 miljoen euro. Dat overschot wordt gebruikt om de schuld van Vlaanderen af te bouwen. Minister Muyters vergeet dat de Vlaamse Regering eind 2012 aan de overheidsvakbonden een...

Persmededeling: Besparingen openbare sector terugschroeven

donderdag 12 december 2013

Persmededeling onderwijsvakbonden: cao’s verhogen koopkracht onderwijspersoneel

De personeelsleden van het onderwijs krijgen meer koopkracht dankzij de nieuwe cao’s. ‘In tijden van bevriezing en zelfs afbouw van lonen is dit een belangrijke verwezenlijking,’ menen de onderwijsvakbonden. Morgen ondertekenen de onderwijsvakbonden de cao’s. In bijlage...

Persmededeling onderwijsvakbonden: cao’s verhogen koopkracht onderwijspersoneel

 
Onze website maakt gebruik van cookies.