header

Vorige schooljaren

maandag 1 maart 2004

Het participatiedecreet: geen goede zaak!

Het ontwerpdecreet participatie dat in de Onderwijscommissie van het Vlaams parlement wordt besproken, is volgens het COV en de COC geen goede zaak voor het gesubsidieerd onderwijs. Er is voor dit ontwerpdecreet geen breed draagvlak: noch ouders, noch leerlingen zijn vragende partij; geen...

Het participatiedecreet: geen goede zaak!

donderdag 26 februari 2004

COC maakt geheim rapport openbaar

In een artikel dat eerstdaags verschijnt in Brandpunt, het maandblad van de Christelijke Onderwijscentrale, pakt COC uit met het eerste ontwerp van het witboek Accent op Talent waarin de toekomst van het Vlaams onderwijs uitgetekend wordt. Een gunstige wind deed dit eerste ontwerp van het...

COC maakt geheim rapport openbaar

maandag 26 januari 2004

Bedrijfsstages leerling-stagiairs

Waarom geen oplossing, in overleg met de sociale partners, in een bijzondere (=extra lage) tarifering? Stap 1: Op vrijdag 19 december 2003 stuurde minister Vanderpoorten - geheel voorbarig - haar blijde kerstboodschap de onderwijswereld in. Er was blijkbaar plots een oplossing gevonden voor het...

Bedrijfsstages leerling-stagiairs

vrijdag 19 december 2003

Eisencahier voor zevende Vlaamse onderwijs-cao

Op 19 december 2003, heeft het gezamenlijk vakbondsfront (COC, COV, ACOD en VSOA) aan minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten zijn eisencahier ingediend voor een zevende Vlaamse collectieve arbeidsovereenkomst. De meest essentiële vakbondseisen voor CAO VII zijn: een voldoende...

Eisencahier voor zevende Vlaamse onderwijs-cao

vrijdag 24 oktober 2003

Leraar verdient 14 % te weinig

LERAAR VERDIENT 14 % TE WEINIG Het onderzoek "Tijdsbesteding en taakbelasting van leerkrachten basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen" bevestigt wat COC al lang zegt. De werkdruk van de leraar is de laatste 10 jaar enorm gestegen. Uit het onderzoek in 1991, ook uitgevoerd door het...

Leraar verdient 14 % te weinig

 
Onze website maakt gebruik van cookies.