header

Vorige schooljaren

dinsdag 22 augustus 2006

Ontwerp van CAO VIII voorgesteld

De vier onderwijsvakbonden en minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke hebben een ontwerp van protocol uitgewerkt voor het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst die loopt tot 2009. De zogenaamde cao VIII heeft betrekking op de overgrote meerderheid van de 178.613 personeelsleden van...

Ontwerp van CAO VIII voorgesteld

dinsdag 4 juli 2006

Onderwijsvakbonden miskend door Vlaams parlement!

Vandaag besprak de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement het ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs. Met dit besluit wil de Vlaamse regering met...

Onderwijsvakbonden miskend door Vlaams parlement!

vrijdag 21 oktober 2005

Onderwijsstaking op 28 oktober 2005

Het nationaal comité van de Christelijke Onderwijscentrale heeft vandaag, vrijdag 21 oktober 2005, besloten om over te gaan tot een officiële stakingsaanzegging in het onderwijs op vrijdag 28 oktober. Door deze stakingsaanzegging kunnen de personeelsleden die dat wensen op een reglementaire...

Onderwijsstaking op 28 oktober 2005

woensdag 5 oktober 2005

Een bloemetje voor alle onderwijspersoneelsleden op Wereldlerarendag

5 oktober is Wereldlerarendag. En dan verdient elke leraar een bloemetje. Zij krijgen dat bloemetje van de onderwijsvakbonden, voor hun engagement, hun inzet, hun vakbekwaamheid. Zij krijgen het van ons, omdat de overheid het hun niet geeft. Van de overheid krijgt het onderwijspersoneel niet...

Een bloemetje voor alle onderwijspersoneelsleden op Wereldlerarendag

< Previous Next >
 
Onze website maakt gebruik van cookies.