header

Vorige schooljaren

zondag 8 juni 2008

Vlaamse parlementsleden van plan om eigen unaniem goedgekeurde resolutie te omzeilen!

Op 28 mei 2003 keurde het Vlaams Parlement unaniem een resolutie goed betreffende de ordentelijke start van het schooljaar. In deze resolutie wordt aan de Vlaamse Regering gevraagd haar ontwerpen van decreet in verband met onderwijs in te dienen in het Vlaams Parlement vóór 1 mei als de...

Vlaamse parlementsleden van plan om eigen unaniem goedgekeurde resolutie te omzeilen!

donderdag 15 mei 2008

Kloof tussen theorie en praktijk groeit!

Ver boven de hoofden van het onderwijspersoneel smeden politici en anderen grootste plannen. Steevast wordt er echter te laat gedacht aan de mensen die deze plannen moeten uitvoeren, aan hun draagkracht, hun mogelijkheden, hun beperkingen... én aan de middelen die deze plannen vergen. Gevolg: de...

Kloof tussen theorie en praktijk groeit!

woensdag 13 februari 2008

Hoger onderwijs en rationalisatie: COC vraagt breder debat

Eergisteren stelde de rationalisatiecommissie een rapport voor waarin enkele voorstellen gedaan worden rond rationalisatie in het hoger onderwijs. Voor COC is dit rapport Soete slechts een eerste stap in de discussie rond rationalisatie in het hoger onderwijs en tekent het voorlopig alleen de...

Hoger onderwijs en rationalisatie: COC vraagt breder debat

donderdag 24 januari 2008

Extra premie Brussel is geen goede oplossing

Op 23 januari maakte minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke enkele voorstellen bekend omtrent het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Deze voorstellen doet hij in een conceptnota die hij opstelde na een rondetafelconferentie. COC kan zich vinden in heel wat initiatieven om de specifieke...

Extra premie Brussel is geen goede oplossing

maandag 26 november 2007

Financiering leerplichtonderwijs: ligt de lat nu gelijk?

De ACV-onderwijscentrales COC en COV hebben kennis genomen van het akkoord dat de koepels van inrichtende machten hebben afgesloten met minister Vandenbroucke aangaande de financiering van het leerplichtonderwijs. COC en COV zijn blij dat de meerderheid van de scholen (waaronder alle...

Financiering leerplichtonderwijs: ligt de lat nu gelijk?

< Previous 1 2
 
Onze website maakt gebruik van cookies.