header

« Terug naar het overzicht

donderdag 7 februari 2019

Onderwijsvakbonden doen geen stakingsaanzegging voor klimaatbetoging

Vandaag verspreidden de onderwijsvakbonden een persmededeling naar aanleiding van de oproep in de media naar stakingsaanzeggingen voor de betoging van Youth for Climate op 15 maart 2019. De persmededeling lees je hier. 

COC blijft wel achter het doel (de strijd voor bindende klimaatregelen) van deze acties staan. Daarom nam het Nationaal Comité van COC volgende motie aan:

Eén van de belangrijkste bestaansredenen van een vakbond is de strijd voor goede arbeidsomstandigheden. Maar wat is nog de waarde van goede arbeidsomstandigheden als onze leefomstandigheden dat niet meer zijn? Als vakbond wil COC dan ook mee ijveren voor een gezond klimaat.

En we zijn heel blij dat het net leerlingen en studenten zijn die – niet alleen vanuit de Vlaamse scholen, hogescholen en universiteiten maar vanuit heel België – het initiatief nemen om onze politici en andere beleidsmakers op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Het toont aan dat ons werk als onderwijsmensen nog steeds goede vruchten afwerpt. We slagen er nog altijd in jongeren niet alleen op te leiden voor een beroep maar ook te vormen tot gezond kritische mensen die breder en verder kijken dan het hier en nu. Zij stellen daarbij heel terecht ideologieën en economische modellen in vraag waar anderen beweren dat er geen alternatieven zijn. Voor onze leerlingen en studenten is er wel degelijk een alternatief.

Maar laten we geen tijd verliezen aan debatten over de wijze waarop die acties gevoerd worden. Die tijd hebben we niet meer. Laten we al onze kennis en energie – maar dan zonder CO2 uitstoot – steken in het werken aan een beter klimaat. En laten we dat op alle niveaus doen. Als individu en gezin in ons dagelijks leven en in onze school- en werkomgeving. Maar ook als politici, ondernemers en andere verantwoordelijken in onze economie, ons verkeer en in alle andere aspecten van onze samenleving.

Er is maar één aarde.

Het Nationaal Comité van COC, de Christelijke Onderwijscentrale van ACV

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.